ONS VERHAAL

1100 jaar geleden kwamen de eerste Scandinavische kolonisten in IJsland aan. Ze brachten de kennis en kunde mee die nodig was voor het maken van skyr. Na verloop van tijd vervaagde de kennis en het recept elders in Scandinavië. Gelukkig bleef de IJslandse skyr traditie bestaan.

IJslandse skyr was eeuwenlang een hoeksteen van het nationale voedingspatroon en hielp de mensen sterk te blijven onder vaak zware levensomstandigheden. Op familieboerderijen overal in het land waren het de vrouwen die dit zuivelproduct maakten en zowel het recept als de originele IJslandse skyrculturen van moeder op dochter doorgaven.

Ísey Skyr bouwt voort op deze opmerkelijke erfenis. Een aantal van deze vrouwen, die de ervaring geërfd  hebben van hun moeder, leerden ongeveer 90 jaar geleden IJslandse zuivelwetenschappers de kunst van het skyr maken. Ondanks dat het productieproces vandaag de dag meer hightech en de kwaliteitsnormen strenger zijn geworden, is het basisrecept en het gebruik van originele culturen voor het fermenteren van de magere melk hetzelfde gebleven. Eiwitrijk, vetvrij, romig en heerlijk – Ísey Skyr is voor de consument vandaag even relevant als vele eeuwen geleden.

Dit is ons geheim en we verklappen het aan u!